Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Sporditöö valdkonna 2006. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2567
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2567-k

 

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Sporditöö valdkonna 2006. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks)

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2228-k sporditöö valdkonna 2006. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldus nr 2228-k “Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Jaak Raiele, Inna Bondarenkole, Toivo Moorastile, Erki Noolele, Peeter Tishlerile, Martti Rajule, Marko Kaljuveerile ja Margus Metstakile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine“

(Sporditöö valdkonna 2006. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks) seletuskirja

LISA

 

Ajutise  komisjoni ( sporditöö valdkonna  2006. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks) koosoleku protokoll                                                         

 

 

 

TALLINNA AASTA NAIS- JA MEESSPORTLASE NING SPORTMÄNGUDE VÕISTKONNA VALIMISEKS MOODUSTATUD AJUTISE KOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Tallinn                                                                                                              05. detsember 2006

 

 

Algus 05. detsember kell 16.00

Lõpp 05. detsember kell 16.40

 

Koosoleku juhataja:      Kaia Jäppinen

Protokollija:                  Priit Ilver

Võtsid osa:                   Jaak Raie, Inna Bondarenko, Margus Metstak, Toivo Moorast, Martti Raju, Marko Kaljuveer, Peeter Tishler

Puudusid:                      Erki Nool

 

PÄEVAKORD:

 

1. Sissejuhatus

2. Kandidaatide tutvustus

3. Internetihääletuse tulemuste teatamine

4. Arutelu ja võitjate kinnitamine

 

1. Sissejuhatus

Komisjoni kokkukutsumise vajalikkusest ja päevakorrast rääkis abilinnapea Kaia Jäppinen.

 

 

2. Kandidaatide tutvustus

Jaak Raie andis komisjoni liikmetele ülevaate aasta nais- ja meessportlase nominentidest ning sportmängude võistkondadest, nende saavutatud tulemustest.

 

 

3. Internetihääletuse tulemuste teatamine.

 

 

3.1. Naisnominentide poolt hääletati 1252. korral

 

            Maret Ani                     227 häält

            Irina Embrich                282 häält

            Ilona Tsvetkova            743 häält

 

 

3.2. Meesnominendid said kokku 764 häält

 

Andrei Inešin                152 häält

Sven Järve                    52   häält

Gerd Kanter                 385 häält

Toomas Mets               175 häält

 

 

 

3.3. Sportmängude võistkondade poolt hääletati 914. korral

 

            HC Chocolate Boys     408 häält

            FC Levadia                  378 häält

BC Kalev/Cramo         128 häält

 

 

4. Arutelu ja võitjate kinnitamine. Otsustati:

 

4.1. Naisnominentide kategoorias valiti aasta sportlaseks üksmeelselt Irina Embrich, kes vehklemise Maailmameistrivõistlustel Torinos saavutas hõbemedali.

4.2. Parimaks meessportlaseks valiti Andrei Inešin, kes Maailmameistrivõistlustel jahilaskmises tuli maailmameistriks.

4.3. Parimaks sportmängude võistkonnaks tunnistati FC Levadia, kes lisaks Eesti meistritiitlile jõudis UEFA esimesse ringi.

 

 

Tallinna aasta parimat naissportlast Irina Embrichi ja meessportlast Andrei Inešinit premeeritakse 40 000 krooniga ning nende treenereid Nikolai Novosjolovit ja Mati Marki 10 000 krooniga. Parimat sportmängude võistkonda premeeritakse 200 000 krooniga, millest treenereid premeeritakse 30 000 krooniga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen                                                                           Priit Ilver  

Koosoleku juhataja                                                                   Komisjoni sekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja