Tallinna Priisle Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 korraldus number 2518

Redaktsiooni kehtivus 20.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 2518-k

 

 

Tallinna Priisle Lasteaia juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Rita Klein Tallinna Priisle Lasteaia juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Rita Kleinile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär