Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 istungi protokoll number 56/46
Jõustumine:20.12.2006
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2006 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 56

 

 

Päevakorrapunkt 46

 

 

 

Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse
11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks informatsioon Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega           nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst Tallinna linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel.

2. Lähtuvalt komisjoni ettepanekust tunnistada 2006. aastal parimateks kujundusvalgustuse objektideks Eesti Kunstimuuseumi peahoone “KUMU“ ja Rahvusooper “ESTONIA“ ning tunnustada nimetatud hooneid tiitliga „Põhjala valguspärl Tallinnas 2006“.

3. Tallinna Kommunaalametil korraldada tiitli võitnud rajatistele ülesseatud kujundusvalgustuse elektripaigaldiste lülitamine linna välisvalgustusvõrku koos nende elektri- ja hoolduskulude kandmisega.

4. Tallinna Kommunaalametil edastada arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse konkursi parimate objektide haldajatele väljavõte konkursi tulemustest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

Informatsioon Tallinna Linnavalitsuse
11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel

 

 

 

Linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiskomisjoni töö eesmärk on väärtustada kujundusvalgustuse kasutamisega linnaruumi mitmekesistamist. Linnavalitsus võtab teadmiseks informatsiooni Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusega nr 2061-k moodustatud ajutise komisjoni tööst Tallinna linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel ning tunnustab väljavalitud objekte tiitliga „Põhjala valguspärl Tallinnas 2006“.

Tallinnas on tekkinud ja tekkimas objekte, mis disainvalgustuse abil on muudetud aktraktiivseks ja pilkupüüdvaks. Et innustada tegijaid selles suunas edasi liikuma on kujundatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustusalaste tööde hindamise alused selgitamaks välja  parim valgustusalane lahendus. Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamisel lähtutakse kolmest märksõnast: 1. esteetiline disain ja projekt; 2. tehniline disain; 3. projekti maksumus.

Linnaruumi ülesseatud kujundusvalgustuse hindamise komisjoni koosseisu kuulusid Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Tarmo Sulg, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna maastikuarhitekt Tiina Tallinn, Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakonna peaspetsialist Silva Loigo, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialistid Reet Saar ja Tiit Tammvee. Juurde oli kutsutud eksperdina Tallinna tänavavalgustuse hooldusfirma AS KH Energia-Konsult tehnikaosakonna juhataja Toomas Roosna. Komisjoni töös ei osalenud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindaja.

Komisjonile laekus 21 ettepanekut objektide hindamiseks, millede hulgast selekteeris komisjon välja 11 parima valgustuslahendusega objekti: Rahvusooper „Estonia“, Eesti Kunstimuuseumi peahoone “KUMU“, hotell “L`ERMITAGE“, Admirali maja, Stenbocki maja, hotell “Imperia“, Audentese uus peahoone, Ahtri tn 17 hoone, skulptuurid „Lohe“ ja “Kalevipoeg“ Glehni lossipargis, “Aatrium“ Kadrioru lossipargis ning “Roseni Waba Aja Wabrik“ Mere puiesteel.

Lähtuvalt kehtestatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise põhimõtetest otsustas komisjon:

1.        Tunnistada parimateks arhitektuurivalgutuslahendusega hooneteks kaks valgustusobjekti: Rahvusooper “Estonia“ fassadi kujundusvalgustuse lahendus ning Eesti Kunstimuuseumi peahoone “KUMU“ arhitektuurivalgustuse kompositsioon.

2.        Tunnustada valikus auväärsele 3. kohale jäänud Toompuiestee 21 asuva hotelli “L`ERMITAGE“ fassaadi valgustuslahendust.

3.        Esitada linnavalitsusele ettepanek konkursil esikohta jaganud objektide, Rahvusooper “Estonia“ ja Eesti Kunstimuuseumi peahoone “KUMU“, fassaadivalgustuse ühendamiseks linna tänavavalgustuse ühtse juhtimise- ja seiresüsteemiga ning anda  kommunaalametile volitused objektide fassaadivalgustuse elektri- ja hoolduskulud kanda linna tänavavalgustuse hoolduskulude hulka.