Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime muutmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.12.2006 määrus number 105 [RT IV, 07.08.2013, 39]
Jõustumine:25.12.2006
Redaktsiooni kehtivus:25.12.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 39]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

20. detsember 2006 nr 105

 

 

 

Tänavanime muutmine Haabersti linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 2, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 7 lõike 2 punkti 4 ja lõike 6, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Tuleraua tänava keskosa on välja ehitamata ja tänav on selle keskosas läbimatu.

 

 

 

§ 1. Muuta Haabersti linnaosas Õismäe asumis asuva Tuleraua tänava Vabaõhumuuseumi tee poolse osa nimi Selja tänavaks vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Selja tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine.

§ 4. Määrus jõustub 25. detsembril 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

20. detsembri 2006 määruse nr 105

“Tänavanime muutmine Haabersti linnaosas“

LISA

Tuleraua tänava ja Selja tänava skeem

Tuleraua tänava ja Selja tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär