Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eelarveliste vahendite kasutamine Kalamaja Põhikoolis, Merivälja Koolis, Tallinna Nõmme Põhikoolis, Pirita Majandusgümnaasiumis ja Tallinna Heleni Koolis alates 2004. aastast
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 otsus number 358
Redaktsiooni kehtivus:14.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 358

 

 

 

 

Eelarveliste vahendite kasutamine Kalamaja Põhikoolis, Merivälja Koolis, Tallinna Nõmme Põhikoolis, Pirita Majandusgümnaasiumis ja Tallinna Heleni Koolis alates 2004. aastast

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist nr 13/05, 3. aprilli 2006 otsusest nr 4 ning Tallinna Linnavalitsuse 26. aprilli 2006 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta, samuti revisjonikomisjoni aktidest nr 2/06 ja nr 5/06 ja revisjonikomisjoni 18. septembri otsustest nr 8 ja 9 ning Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 seisukohast aktide ja otsuste kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Märkida, et Kalamaja Põhikooli, Merivälja Kooli, Tallinna Nõmme Põhikooli, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Tallinna Heleni Kooli kontrollimisel eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist ei tuvastatud

2. Võtta teadmiseks et Tallinna Linnavalitsusel on väljatöötamisel uus koolide finantseerimise mudel.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest..

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees