Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine EL struktuurifondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis "INNOMET–EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis" ja volituse andmine Kairi Tenistele ja Andres Pajulale
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 otsus number 354
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 03.05.2007 nr 128

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. detsember 2006 nr 354

 

 

 

 

Osalemine EL struktuurifondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “INNOMET–EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis“ ja volituse andmine Kairi Tenistele ning Andres Pajulale
(Tvk o 03.05.2007 nr 128)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8 ja § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 26 lg 1 p 8, Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ § 6 lg 1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Osaleda lihtpartnerina EL struktuurfondide meetmest 1.1 rahastatavas välisprojektis “INNOMET-EST täiendõppe ja inimressursiarenduse süsteemi laiendamine Eestis“ (projekt).

2. Nõustuda projekti kaasfinantseerimisega Tallinna linna eelarvest aastatel 2007‑2008 summas 325 277 krooni, sh 2007. aastal summas 281 992 krooni ja 2008. aastal summas 43 285 krooni. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Haridusametile 272 057.50 krooni projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks, sellest 2007. aastal 187 146 krooni ja 2008. aastal 84 911.50 krooni.
(Tvk o 03.05.2007 nr 128)

3. Määrata projekti:

3.1 hoidjateks Tallinna Ettevõtlusamet (registrikood 75023817) ja Tallinna Haridusamet (registrikood 75014289);
(Tvk o 03.05.2007 nr 128)

3.2 vastutavateks esindajateks Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ja Tallinna Haridusameti juhataja.
(Tvk o 03.05.2007 nr 128)

4. Volitada Tallinna Ettevõtlusameti juhatajat Kairi Tenistet ning Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat alla kirjutama projekti juhtpartneri mittetulundusühinguga EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT sõlmitavatele lepingutele.
(Tvk o 03.05.2007 nr 128)

5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks mittetulundusühingule EESTI MASINATÖÖSTUSE LIIT, Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Linnakantselei välisprojektide rakendamise osakonnale.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees