Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 70.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine