Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 määrus number 70.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996