Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmiseks konkursi korras
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 korraldus number 2512
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 2512-k

 

 

Ülesande andmine Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmiseks konkursi korras

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra punktidest 51 ja 15:

 

 

1. Teha Tallinna Ettevõtlusametile ülesandeks konkursi korraldamine Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmiseks ja ühiskondlike objektide (bussiootepaviljonid ja avalikud tualetid) rajamiseks.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär