Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 määrus number 103
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:27.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - 27.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 23.05.2011 nr 84, jõustumine 27.05.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 103

 

 

 

 

 

Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu  19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel  ning tulenevalt  Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k  „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine” punktist 1.4.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse  05. märtsi 1999 määrusega nr 24 kinnitatud  Tallinna Salme Kultuurikeskuse põhimääruse punkti 1.5  ning asendada sõnad „Tallinna  Kultuuriamet” sõnadega  „Põhja-Tallinna Valitsus”.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär