Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuurikeskuse "Lindakivi" põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.12.2006 määrus number 102
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. detsember 2006 nr 102

 

 

 

 

 

Kultuurikeskuse „Lindakivi“ põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korralduse nr 2203-k „Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“ punktist 1.4.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2000 määrusega nr 62 kinnitatud Kultuurikeskuse „Lindakivi“ põhimääruse punkti 1.4 ja asendada sõnad „Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti“ sõnadega „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär