Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Gonsiori tänava ja A.Laikmaa tänava ristmikul asuv jalakäijate tunnel)
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2006 korraldus number 2455
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. detsember 2006 nr 2455-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Gonsiori tänava ja A. Laikmaa tänava ristmikul asuv jalakäijate tunnel)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 15 ja 17, 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punkti 2.1.13 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 1. novembri 2006 korraldusega nr 2203-k “Linnaosade valitsuste  ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“:

 

 

1. Tallinna Ettevõtlusametil anda 1. jaanuarist 2007 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi Gonsiori tänava ja A. Laikmaa tänava ristmikul asuv jalakäijate tunnel vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha Tallinna linna 2007. aasta eelarve eelnõusse muudatusettepanek, millega antakse Viru väljaku tunneli hooldamiseks vajalikud vahendid üle Tallinna Kommunaalametile summas 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) krooni ning amortisatsioonikulu summas 1 259 583 (üks miljon kakssada viiskümmend üheksa tuhat viissada kaheksakümmend kolm) krooni.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

6. detsembri 2006

korraldusele nr 2455-k

 

Tallinna Ettevõtlusameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi üleantav Gonsiori tänava ja A. Laikmaa tänava ristmikul asuv jalakäijate tunnel

 

 

 

 

Jrk. nr

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

 

Gonsiori tn ja A. Laikmaa tn ristmiku jalakäijate tunnel s.h.

 

 

22 878 275,52

 

 

1

jalakäijate tunnel koos tehnovõrkude ja valgustusega

566

 

 

 

2

liftid koos tehnovõrkudega

tk

3

 

 

 

3

trepid koos küttekaablitega ja valgustitega

tk

6

 

 

 

4

klaassein

tk

1

 

 

 

5

elektrikilbiruum

7,2

 

 

 

6

tehniline ruum

9,7

 

 

 

7

äripinnad

47,7

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär