Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.12.2006 määrus number 96
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:20.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.10.2008 nr 69 jõust. 20.10.2008

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. detsember 2006 nr 96

 

 

 

 

 

Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ põhimääruse muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 1996 korraldusega nr 2177-k kinnitatud Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ põhimääruses järgmised muudatused:

1) täiendada põhimäärust punktiga 2.8 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2.8 kohustusliku ujumiskursuse läbiviimise korraldamine Tallinna üldhariduskoolide kolmandate klasside õpilastele;“;

2) täiendada põhimäärust punktiga 2.9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „algklasside spordimängude korraldamine.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär