Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 otsusega nr 66 kinnitatud Haabersti, Kristiine, Lasnamäe ja Nõmme linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja muutmine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2006 otsus number 351
Redaktsiooni kehtivus:30.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

30. november 2006 nr351

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 28. mai 1998 otsusega nr 66 kinnitatud Haabersti, Kristiine, Lasnamäe ja Nõmme linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja muutmine Kristiine linnaosas

 

 

 

Juhindudes mitteeluruumide erastamise seaduse § 2 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 p 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruse nr 9 p 3 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta linnavolikogu 28. mai 1998 otsusega nr 66 kinnitatud Haabersti, Kristiine, Lasnamäe ja Nõmme linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja punkti 2 ning täiendada seda punktiga 2.10 järgmises sõnastuses:

“2.10 Nõmme tee 19 mitteeluruum nr M3 üldpinnaga 40,6 m², I korrus ja keldrikorrus, mitteeluruum on vajalik Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi telefonijaama töö tagamiseks.“.

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha otsus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees