Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 määruse nr 63 "Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 määrus number 92
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 92

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 määruse nr 63 „Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse  § 52 lg 7 ja Tallinna  Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud “Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ punkti 2.6 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 määruse nr 63 „Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus“ § 2 lõike 2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:

Asutuse struktuuriüksused on arendus- ja koolitusosakond ning sotsiaalteenuste osakond.“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär