Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 määrus number 90
jõustumine 04.12.2006

Redaktsiooni kehtivus 04.12.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 90

 

 

 

Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka tee 1, 1a, 1b, 3, A. H. Tammsaare tee 120, 122 ja Mustamäe tee 62, 64, 78, 80, 82, 84, 86 maa-ala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Aiandi tänav ja Rabaküla tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Aiandi tänava ja Rabaküla tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 4. detsembril 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006 määruse nr 90

“Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“

LISA

Aiandi tänava ja Rabaküla tänava skeem

Aiandi tänava ja Rabaküla tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär