Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 määrus number 89 [RT IV, 07.08.2013, 44]
Jõustumine:04.12.2006
Redaktsiooni kehtivus:04.12.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 44]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 29. november 2006 nr 89

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Sadama asumis Admiraliteedi basseini ja Mere puiestee vahelise ala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Poordi tänav, Kaljase tänav ja Koge tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Poordi tänava, Kaljase tänava ja Koge tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 4. detsembril 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006 määruse nr 89

“Tänavanimede määramine Kesklinnas“

LISA

Poordi tänava, Kaljase tänava ja Koge tänava skeem

Poordi tänava, Kaljase tänava ja Koge tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär