Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Valdeku tn 13 ehitised)
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2410
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2410-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Valdeku tn 13 ehitised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 otsuse nr 62 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 6, 14, 15 ja 17: 

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda Tallinna Valdeku Gümnaasiumi (ümberkujundamisel) bilansist Tallinna Valdeku Põhikooli bilanssi Valdeku tn 13 kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 19341201, katastritunnus 78404:401:0092, pindala 10 830 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) asuvad ehitised (koolimaja ja kaks kuuri).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Valdeku Põhikoolile.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär