Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine riigivara tasuta võõrandamise lepingu sõlmimiseks ja linnavarale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 29.11.2006 korraldus number 2409
Redaktsiooni kehtivus:29.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. november 2006 nr 2409-k

 

 

Volituste andmine riigivara tasuta võõrandamise lepingu sõlmimiseks ja linnavarale valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2, § 64 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56  kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 2, 5.4, 11 ning tulenevalt Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 26. jaanuari 2006 taotlusest nr 1-10/63 ja riigisekretäri
24. augusti 2006 käskkirjast nr 69 “Riigi Teataja Kirjastuse ümberkorraldamine“:

 

 

1. Volitada Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhatajat Anu Kivilo'd Tallinna linna nimel alla kirjutama Tallinna linna ja Riigikantselei vahel sõlmitavale riigivara tasuta võõrandamise lepingule Riigi Teataja Kirjastuse trükikoja kultuurilooliselt väärtuslike seadmete ja materjalide omandamiseks vastavalt lisale.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil võtta punktis 1 nimetatud vara oma valitsemisele ja bilanssi.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile ja Riigikantseleile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

29. novembri 2006

korralduse nr 2409-k

LISA

Riigikantselei poolt Tallinna linnale üleantava Riigi Teataja Kirjastuse trükikoja kultuurilooliselt väärtuslike seadmete ja materjalide nimekiri

 

 

1.       Elektriline giljotiin Polar (Mohr) EM58 nr 6451270, inventarinumber 11800019, riigivara registri number 19000033, soetamise aeg 01.02.1997,  soetusmaksumus 187 077,50 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

2.       Plakatiprinter HP DesignJet 2500CP, inventarinumber 11800002, riigivara registri number 22001004, soetamise aeg 01.01.1999. a, soetusmaksumus 150 466,10 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

3.       Paberipuurimismasin, inventarinumber 11800018, soetamise aeg 01.02.2000. a, soetusmaksumus 16 872,16 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

4.       Käsitõstuk, inventarinumber 11800005, soetamise aeg 01.02.1999. a, soetusmaksumus 10 200,00 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

5.       Kuumliimi köiteseade-Eurobind, inventarinumber 11800015, soetamise aeg 18.03.2004. a, soetusmaksumus 168 201,00 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 92 510,55 krooni, seisukord rahuldav;

6.       Kompressor Ingersoll-Rand DD15, inventarinumber 21900004, soetamise aeg 16.11.2004.a., soetusmaksumus 4 000 krooni, jääkväärtus 01.06.06 seisuga 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

7.       Kiirpress Victoria (tiigelpress väike), inventarinumber 21900048, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

8.       Manuaalne giljotiin Chn. Mansfield (papikäärid), inventarinumber 21900042, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

9.       Fooliumpress Ш3ПM, inventarinumber 21900043, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

10.   Käsipress, inventarinumber 21900040, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0.00 krooni, seisukord rahuldav;

11.   Käsipress Karl Krause, inventarinumber 21900039, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

12.   Tiigelpress, Heidelberger Druckmashinen (suur formaat), inventarinumber 21900049, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0.00 krooni, seisukord rahuldav;

13.   Ladumismasin H-140, inventarinumber 21900038, soetamise aeg 01.02.1981. a, soetusmaksumus 2 472,00 krooni, seisukord rahuldav;

14.   Fastbind nuutimismasin, inventarinumber 21900037, soetamise aeg 01.02.2000. a, soetusmaksumus 8 990,80 krooni, seisukord rahuldav;

15.   Manuaalne spiraalköitemasin JBI (metall-kammköitemasin), inventarinumber 21900034, soetamise aeg 18.09.2003. a, soetusmaksumus 7 000,00 krooni, seisukord rahuldav;

16.   Manuaalne spiraalköitemasin Bindwell, inventarinumber 21900035, soetamise aeg 12.10.2004. a, soetusmaksumus 7 000,00 krooni, seisukord rahuldav;

17.   Kammköitja, inventarinumber 21900045, soetamise aeg 01.02.1997. a, soetusmaksumus 6 950,00 krooni, seisukord rahuldav;

18.   Traatimismasin, inventarinumber 21900036, soetamise aeg 01.11.1997. a, soetusmaksumus 9 000,00 krooni, seisukord rahuldav;

19.   Lamineerimismasin GMP Dolphine G35, inventarinumber 21900047, soetamise aeg 27.01.2005. a, soetusmaksumus 15 000,00 krooni, seisukord rahuldav;

20.   Käsikahveltõstuk, inventarinumber 21900014, soetamise aeg 01.11.1995. a, soetusmaksumus 8 231,00 krooni, seisukord rahuldav;

21.   Prügikonteiner Otto2, inventarinumber 21900023, soetamise aeg 03.05.2002. a, soetusmaksumus 755,00 krooni, seisukord rahuldav;

22.   Prügikonteiner Otto2, inventarinumber 21900024, soetamise aeg 03.05.2002. a, soetusmaksumus 755,00 krooni, seisukord rahuldav;

23.   Prügikonteiner Otto2, inventarinumber 21900025, soetamise aeg 03.05.2002. a, soetusmaksumus 755,00 krooni, seisukord rahuldav;

24.   Arhiivikapp, inventarinumber 21900031, soetamise aeg 26.11.2004. a, soetusmaksumus 3 024,00 krooni, seisukord rahuldav;

25.   Tööriistakapp, inventarinumber 21900032, soetamise aeg 26.11.2004. a, soetusmaksumus 2 850,00 krooni, seisukord rahuldav;

26.   Töökojakäru, inventarinumber 21900033, soetamise aeg 11.04.2005. a, soetusmaksumus 8 432,00 krooni, seisukord rahuldav;

27.   Laud ratastel, inventarinumber 21900030, soetamise aeg 26.11.2004. a, soetusmaksumus 5 030,00 krooni, seisukord rahuldav;

28.   Vee- ja tolmuimeja IC428 RT-16, inventarinumber 21900003, soetamise aeg 16.11.2004. a, soetusmaksumus 9 850,00 krooni, seisukord rahuldav;

29.   Hüdrauriline tõstuk, inventarinumber 21900029, soetamise aeg 26.11.2004. a, soetusmaksumus 3 814,80 krooni, seisukord rahuldav;

30.   Tõstuk (paberiraamiga), inventarinumber 21900009, soetamise aeg 26.11.2004. a, soetusmaksumus 0,00 krooni, seisukord rahuldav;

31.   Soonimismasin (nuutimismasin), inventarinumber 21900046, soetamise aeg 01.01.2006. a, soetusmaksumus 0,00 krooni;

32.   Pakkekarbid lainepapist, kood MKXRTYM, kogus 1000 tk, soetusmaksumus 5 350,00 krooni, seisukord rahuldav;

33.   Paber Munken Print 45x64 115g, 4 alust, kood 115, kogus 36701 pg, soetusmaksumus 19 451,73 krooni, seisukord rahuldav;

34.   Flucktuations (must köitmismaterjal), kood 9401, kogus 70,4 m, soetusmaksumus 2 089,47 krooni, seisukord rahuldav;

35.   Finess (pruun köitmismaterjal), kood 9503, kogus 86 m, soetusmaksumus 2552,48 krooni, seisukord rahuldav;

36.   Baladek (tumeroheline köitmismaterjal), kood 6204, kogus 43,45 m, soetusmaksumus 829,47 krooni;

37.   Baladek (beezh köitmismaterjal), kood 6205, kogus 85,9 m, soetusmaksumus 1 638,97 krooni, seisukord rahuldav;

38.   Balacron (helesinine köitmismaterjal), kood 3105, kogus 35,55 m, soetusmaksumus 1 130,49 krooni, seisukord rahuldav;

39.   Baladek (hall köitmismaterjal), kood 6074, kogus 87,65 m, soetusmaksumus 1 839,77 krooni, seisukord rahuldav;

40.   Baladek (tumepunane köitmismaterjal), kood 6102, kogus 54,45 m, soetusmaksumus 1 038,90 krooni, seisukord rahuldav;

41.   Baladek (tumepruun köitmismaterjal), kood 6107, kogus 37,05 m, soetusmaksumus 706,91 krooni, seisukord rahuldav;

42.   Bumvinüül (helesinine köitmismaterjal), kood bum.h.s, kogus 11,95 m, soetusmaksumus 216,40 krooni, seisukord rahuldav;

43.   Bumvinüül (hall köitmismaterjal), kood bum.hal, kogus 51,15 m, soetusmaksumus 879,78 krooni, seisukord rahuldav;

44.   trükivärv (must), kood MPS213MUST, kogus 3 tk, soetusmaksumus 1 936,26 krooni;

45.   trükivärv (oranzh), kood MPS213ORAN, kogus 6 tk, soetusmaksumus 5 196,25 krooni;

46.   trükivärv (punane), kood MPS213PUNA, kogus 6 tk, soetusmaksumus 3 872,53 krooni;

47.   trükivärv (sinine), kood MPS213SINI, kogus 18 tk, soetusmaksumus 11 618,40 krooni;

48.   trükivärv (kollane), kood MPS213YELO, kogus 9 tk, soetusmaksumus 5 808,80 krooni;

49.   trükivärv (lilla), kood MPS213LILA, kogus 7 tk, soetusmaksumus 6 062,28 krooni.

50.   kompressor Ingersoll-Rand DD15, inventarinumber 21900004, soetamisaeg 16.11.2004, soetusmaksumus 4 000 krooni.

Toomas Sepp

Linnasekretär