Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2366
Redaktsiooni kehtivus: - 22.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2011 nr 1172

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2366-k

 

 

Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja  tulenevalt Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise ajutise komisjoni 14. septembri 2006 koosoleku otsusest ja Eesti Kujurite Ühenduse 16. oktoobri 2006 kirjast:

 

 

     

1. Kutsuda Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1078-k Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursile laekunud tööde hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni liikmetest tagasi Eesti Kujurite Ühenduse liikmed Terje Ojaver ja Aili Vahtrapuu ning välisliige Pekka Jylhä.

2. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006 korralduse nr 1979-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise komisjon)” punkt 2 kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi

läbiviimise ajutise komisjoni koosseisu muutmine”

seletuskirja

LISA

 

Kujurite Ühenduse 16. oktoobri 2006 kiri

 

 

 

 

 

Kujurite Ühenduse 16. oktoobri 2006 kiri

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja - linna peaarhitekt