Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006" preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2353
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2006 - 10.01.2007

KEHTETU:

Tlv k 10.01.2007 nr 22

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2353-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

(tunnustusauhinna „Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud komisjon)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lõike 6 alusel:

 

 

1. Kutsuda Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2249-k moodustatud tunnustusauhinna „Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni töös liikmena osalema Tiina Mägi, mittetulundusühingu Tallinna Noorteklubi KODULINN juhataja.

2. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Tiina Mägile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär