Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Lasnamäe linnaosas Kivila tn 5H pargirajatised)
Tallinna Linnavalitsus 15.11.2006 korraldus number 2312
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. november 2006 nr 2312-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Lasnamäe linnaosas Kivila tn 5H pargirajatised)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud pargirajatised aadressil Kivila tn 5H  vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

15. novembri 2006

korralduse nr 2312-k

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Lasnamäe Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kivila tn 5H pargirajatised

 

Jrk.
nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Teed

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Hallist graniitsõelmetest tee

m2

160

130263,70

2

Projekt

tk

1

167744,00

 

Kokku teed:

 

 

298007,70

 

Lastemänguväljak, korvpalliväljak, jalgrattapark

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

3

Liivast alus lastemänguväljakule

m3

280

64078,20

4

Ronimisvahend 5921A

tk

1

47094,20

5

Asfaltbetoonkattega 18x30m korvpalliväljak koos korvpalli statiividega

tk

1

130882,30

6

Asfaltbetoonkattega skate park

tk

1

522043,40

7

Maakividest jalgrattapark

tk

1

52420,00

8

Köisrada

tk

1

30918,36

 

Põhivara kokku:

 

 

847436,46

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

9

Ümarpuidust püstine lastemänguväljaku piire

m

195

27803,55

10

Topeltkiik koos istumisalustega

tk

1

8387,20

11

Ronimisstatiiv

tk

1

16436,80

12

Vedruvahendid

tk

4

37113,35

13

Kombineeritud mänguvahend

tk

1

20059,05

14

Tasakaalupoom

tk

1

5032,32

15

Käsikang

tk

1

1887,15

16

Rehvidest torn

tk

1

4403,30

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

121122,72

 

Kokku jalgrattapark ja väljakud:

 

 

968559,18

 

Haljastus, puud põõsad, istutused

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

17

Muru

12953

434557,60

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

18

Suureleheline pärn

tk

24

48310,27

19

Arukask

tk

24

35729,47

20

Harilik Hobukastan

tk

4

8135,58

21

Mägimänd

tk

102

27803,57

22

Torkav kuusk

tk

6

10504,97

23

Siberi kontpuu

tk

373

36759,00

24

Verev kontpuu

tk

36

3547,79

25

Harilik ebajasmiin

tk

43

4237,63

26

Harilik ebajasmiin Aureus

tk

92

9066,56

27

Roosid

tk

223

34367,60

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

218462,44

 

Kokku istutused ja haljastus:

 

 

653020,04

 

Muud väikevormid

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

28

Prügikast ALFA-ECO 2500L

tk

6

144050,15

29

Prügikast CITY 30L

tk

24

73283,10

 

Kokku väikevormid:

 

 

217333,25

Objekti maksumus:

2 136 920,17

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär