Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (koerte jalutusväljakud)
Tallinna Linnavalitsus 15.11.2006 korraldus number 2311
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. november 2006 nr 2311-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (koerte jalutusväljakud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg  4 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 3, 5.4, 15, 17 ja 18 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 09.detsembri 2004 määrusega  nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 01. novembri 2006 korraldusega nr 2203-k “Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine“:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud koerte jalutusväljakud vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 


Tallinna Linnavalitsuse

15. novembri 2006

korralduse nr 2311-k

LISA

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Keskkonnaameti  valitsemisele ja bilanssi üleantavad koerte jalutusväljakud

 

Jrk.
nr.

Objekt nimetus ja vara nimekiri

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Tildri tn 35 vastas asuv koerte jalutusväljak

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Puidust piirdeaed h=1,6m koos metallist aiapostide ja kahe jalgväravaga

m

165

162395,40

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

2

Harjutuselemendid

tk

4

37742,40

3

Seljatoeta istepink

tk

4

8387,20

4

Metalljalandil prügiurnid 20L

tk

2

6290,40

5

Koerte prügikast 20 L

tk

2

7338,80

6

Sildid

tk

4

3145,19

 

 Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

62903,99

 

 Objekti maksumus:

 

 

225 299,39

 

Toompargi koerte jalutusväljak

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

1

Tsingitud metallvõrgust aiapaneelides piirdeaed h=1,5m koos metallist aiapostide ja kolme jalgväravaga

m

125

78779,60

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

2

Harjutuselemendid

tk

4

43194,18

3

Seljatoeta istepink

tk

4

8387,30

4

Betoonist prügiurnid

tk

2

838,00

5

Koerte prügikast 20 L

tk

2

7339,00

6

Sildid, viidad

tk

9

20182,00

Väheväärtuslik vara kokku:

79940,48

Objekti maksumus:

158 720,08

 

Viljandi mnt 24D koerte jalutusväljak

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

 

Piirdeaiad

 

 

 

1

Tsingitud metallvõrgust aiapaneelidest ZN 2500x1560 piirdeaed aiapostide ZN 60x40 ja väravaga 4000x1560 ja koerte liivaplatsi võrkpiirdeaed koos väravaga

m

137

100804,00

 

Kokku:

 

 

100804,00

 

Haljastus

 

 

 

2

Koerte liivaplats liiva h=10cm ja harjutusväljaku muru

2100

122662,80

 

Kokku:

 

 

122662,80

 

Põhivara kokku:

 

 

223466,80

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Harjutuselemendid ja väikevormid

 

 

 

3

Harjutuselement "poom"

tk

1

4193,60

4

Harjutuselement "tõke"

tk

2

10484,00

5

Harjutuselement "barjäär"

tk

2

10484,00

6

Seljatoeta istepink

tk

2

3145,00

7

Koerte prügikast 60 L

tk

1

2096,80

8

Infotahvel

tk

2

3145,06

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

33548,46

Objekti maksumus:

 

 

257 015,26

 

Kokku 3 jalutusväljaku maksumus:

 

 

641 034,73

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär