Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Kakumäe rannapargi rajatised Haabersti linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 15.11.2006 korraldus number 2310
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. november 2006 nr 2310-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Kakumäe rannapargi rajatised Haabersti linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kakumäe rannapargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

15. novembri 2006

korralduse nr 2310-k

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Haabersti Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kakumäe rannapargi rajatised

 

Jrk. nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Põhivahendid

 

 

 

 

Teed, parklad

 

 

 

1

Asfaltbetoonkattega pargiteed

m2

2657

1370478,96

 

Kokku teed:

 

 

1370478,96

 

Lastemänguväljakud

 

 

 

2

Lastemänguväljakud

tk

2

125808,00

 

Kokku:

 

 

125808,00

 

Truubid

 

 

 

3

Truup D=1,2m, L=6,0m

tk

3

173719,88

4

Truup D=0,4mm, L=5,0m

tk

2

21764,78

 

Kokku truubid:

 

 

195484,66

 

Haljastus, puud, põõsad

 

 

 

5

Muru

m2

6835

358290,70

 

Põhivahendid kokku:

 

 

2 050 062,32

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

6

Puud

tk

19

28935,85

7

Põõsad

tk

10

2411,32

 

Kokku puud ja põõsad:

 

 

31347,17

 

Väikevormid

 

 

 

8

Pargipink HAGS 525565

tk

26

149921,20

9

Prügikast ALFA-ECO 1001 süvistatav 200L

tk

4

25161,60

 

Kokku väikevormid:

 

 

175082,80

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

206 429,97

 

 Objekti maksumus:

 

 

2 256 492,29

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär