Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna "Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006" preemiasaajate väljaselgitamiseks)

Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2249
Kehtetuks tunnistamine 10.01.2007
Redaktsiooni kehtivus 07.11.2006 - 10.01.2007

KEHTETU:

Tlv k 10.01.2007 nr 22

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2249-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

(tunnustusauhinna  „Tallinna kaunis kodu

jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja vajadusest tunnustada Tallinna elanike paremini dekoreeritud maju tunnustusauhinnaga 2006. aastal:

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna kaunis kodu jõuluajal 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada ajutise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Jüri Ratas                     Tallinna linnapea;

Aseesimees:     Kaia Jäppinen Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Kaido Padar                linnapea nõunik;

                        Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

Liina Jänes                  Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna

peaspetsialist;

Liis Valk                     Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna   

juhataja-linnaaednik;

Tiina Tallinn                 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja

haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt;

 

                        Endrik Mänd               Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

                                                           üldplaneeringute  teenistuse direktor.

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.

4. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär