Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinna linnaosa Kopli Kalmistupargi rajatised)
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2242
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2242-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Põhja-Tallinna linnaosa Kopli Kalmistupargi rajatised )

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 3, 5.3, 15 ja 17:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Kopli Kalmistupargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. novembri 2006

korralduse nr 2242-k

LISA

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Kopli Kalmistupargi rajatised

 

 

Jrk. nr.

Nimetus

Ühik

Maht

Maksumus
kroonides

 

Põhivara

 

 

 

 

Teed

 

 

 

1

Asfaltbetoonkattega teed

m2

1800

279490,85

2

Hallist graniitkillustikust keskallee

m2

817

268443,38

 

Kokku teed:

 

 

547934,23

 

Lastemänguväljak

 

 

 

3

Torn spiraalse liurenniga

tk

1

86645,00

 

Kokku lastemänguväljak:

 

 

86645,00

 

Inventari laoplatsi piirdeaed

 

 

 

4

Metallvõrgust paneelidega piirdeaed väravaga

m

175

121299,90

 

Kokku  piirdeaed:

 

 

121299,90

 

Põhivara kokku:

 

 

755879,13

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Väikevormid

 

 

 

5

Seljatoega metalljalgadega pargipingid

tk

20

98549,60

6

Prügiurnid City 30L

tk

20

77581,60

 

Kokku väikevormid:

 

 

176131,20

 

Puud, põõsad

 

 

 

7

Puud

tk

123

94441,97

8

Põõsad

tk

5061

649158,80

 

Kokku haljastus:

 

 

743600,77

 

Väheväärtuslik vara kokku:

 

 

919 731,97

 

 Objekti maksumus:

 

 

1 675 611,10

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär