Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine programmi "Pargi ja sõida" väljatöötamiseks Tallinna linnas
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2229
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 113

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2229-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine programmi „Pargi ja sõida” väljatöötamiseks Tallinna linnas

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning soovist välja töötada Tallinna linnas programm „Pargi ja sõida”

 

 

     

1. Moodustada Tallinna linnas programm „Pargi ja sõida” väljatöötamiseks ajutine komisjon.

2. Kinnitada Tallinna linna programmi „Pargi ja sõida” väljatöötamise ajutise komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Jaanus Mutli - Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:        Olga Sõtnik - Tallinna abilinnapea;

                               Kalev Kallo - Tallinna abilinnapea;

                                    Madis Kaasik - Tallinna Linnakantselei nõunik;

Merike Alep - Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja;

                               Jaak Vihmand – Tallinna Linnavolikogu liige;

                               Ain Valdmann- Tallinna Kommunaalameti juhataja;

                               Tiit Siimon – Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

Priit Adler – Tallinna Keskkonnaameti keskkonnakaitse teenistuse keskkonnahoiu osakonna juhataja;

Jüri Kurba – Tallinna Linnaplaneerimisameti üldplaneeringute teenistuse infrastruktuuri osakonna juhataja.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

4. Komisjoni tööd korraldab Tallinna Transpordiamet.

5. Komisjonil esitada programm 17. jaanuariks 2007.a Tallinna Linnavalitsusele.

6. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär