Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006 korralduse nr 1858-k "Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone arhitektuurse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine, taotlejate kvalifitseerimistingimuste ja
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2006 korraldus number 2156
Redaktsiooni kehtivus:30.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. oktoober 2006 nr 2156-k

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006 korralduse nr 1858-k „Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone arhitektuurse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine, taotlejate kvalifitseerimistingimuste ja osavõtjate piirarvu heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Riigihangete seaduse § 1, § 8 lg 2 p 3, § 59 lg ja 5, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 30. oktoobri 2006 käskkirjast nr 1-6/91:

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006 korraldus nr 1858-k „Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone arhitektuurse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine, taotlejate kvalifitseerimistingimuste ja osavõtjate piirarvu heakskiitmine“.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks ideekonkursi “Tallinna Linnavalitsuse uue administratiivhoone arhitektuurne ideekonkurss“ põhikomisjoni liikmetele ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär