Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustusauhinna "Tallinna Kultuuritegu 2006" preemiasaajate väljaselgitamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 korraldus number 2200
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2006 - 17.01.2007

KEHTETU:

Tlv k 17.01.2007 nr 68

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 2200-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

 

(tunnustusauhinna „Tallinna Kultuuritegu 2006“

 preemiasaajate väljaselgitamiseks)

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja vajadusest tunnustada loomeinimesi ja -organisatsioone nende tegevuse eest linna  kultuurielu rikastamisel:

 

 

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Tallinna Kultuuritegu 2006“ preemiasaajate väljaselgitamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Esimees: Kaia Jäppinen                         Tallinna abilinnapea;

liikmed: Anu Kivilo                               Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

               Ene Vohu                              Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja;

   Kaido Padar                          linnapea nõunik.                                                             

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

              Kaarel Tarand            ajalehe “Sirp“ peatoimetaja;

              Jüri Leiten                   Tallinna Filharmoonia direktor;

              Maimu Berg               Soome Instituudi kultuurisekretär, Tallinna Linnavolikogu liige;

              Tõnu Lensment           Kultuuriministeeriumi nõunik;

              Signe Kivi                   Eesti Kunstiakadeemia rektor;

              Peeter Rebane            “Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011“ projektijuht.

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsuse istungile 2007. a jaanuaris.

5. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär