Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Politsei Tallinna Nõukoja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 määrus number 85
Jõustumine:06.11.2006
Kehtetuks tunnistamine:22.08.2011
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - 22.08.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.08.2011 nr 101, jõustumine 22.08.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 85

 

 

 

 

 

Eesti Politsei Tallinna Nõukoja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 3, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2  alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Politsei Tallinna Nõukoja koosseisu järgmiselt:

1) lugeda  alates 26. märtsist 2006 nõukoja liikme kohalt tagasikutsutuks Benno Leesik;

2) nõukoja liikme Veiko Jürissoni ametinimetuseks lugeda Rahvusvahelise Ülikooli Audentes õppejõud.

§ 2.  Määrus jõustub 6. novembril 2006.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär