Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 määrus number 84
Jõustumine:06.11.2006
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 84

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.5.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

(1) Arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni sekretär Lüüli Junti.

(2) Kinnitada komisjoni sekretäriks Tallinna Maa-ameti jurist Aive Karing.

§ 2.  Määrus jõustub 6. novembril 2006.

 

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär