Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 määrus number 83 [RT IV, 07.08.2013, 48]
Jõustumine:06.11.2006
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - ... [RT IV, 07.08.2013, 48]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 83

 

 

 

Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 13 lõike 2 punktide 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

§ 1. Määrata Mustamäe linnaosas Kadaka asumis Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Karsti tänav vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Karsti tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4. Määrus jõustub 6. novembril 2006.

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. novembri 2006 määruse nr 83

“Tänavanime määramine Mustamäe linnaosas“

LISA

Karsti tänava skeem

Karsti tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär