Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (merekomisjon)
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2154
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - 30.05.2007

KEHTETU:

Tlv k 30.05.2007 nr 1008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. oktoober 2006 nr 2154-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse §  § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korralduse nr 1725-k punkti 1 ja kinnitada ajutise merekomisjoni järgmine koosseis:

 

1.1       Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea ;

Liikmed:           Toomas Vitsut              Tallinna Linnavolikogu esimees;

                                    Olga Sõtnik                  Talllinna abilinnapea;

                                    Kalev Kallo                  Tallinna abilinnapea;

                                    Ingrid Reinsalu  Tallinna Linnavalitsuse nõunik;

Andres Kompus           Tallinna Transpordiameti infrastruktuuri osakonna juhataja.

1.2 Kutsuda komisjoni töös osalema:

Nathan Tõnnisson         Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler;

                                    Aivo Lind                     Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi len-

                                                                        nundus- ja merendusosakonna juhataja;

                                    Ain Kaljurand               aktsiaselts  TALLINNA SADAM juhatuse esimees;

                                    Jüri Lember                  Eesti Mereakadeemia õppeprorektor;

                                    Viktor Palmet               Mittetulundusühing Eesti Sadamate Liit                                                              tegevdirektor;

                                    Viktor Siilats                 aktsiselts IEG

                                    Kalev Vapper               Mittetulundusühing Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär