Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Tuisu tn 20)
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2141
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  25. oktoober 2006 nr 2141-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Tuisu tn 20)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 5, 14, 15 ja 17 alusel: 

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi Tuisu tn 20 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 1434501, katastritunnus 78407:702:1410, pindala 6035 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) ja Tallinna Haridusameti valitsemiselt ning Õismäe Kooli bilansist eelnimetatud kinnistul asuvad ehitised (koolimaja ja kuur).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Õismäe Koolile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär