Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/01 muutmine (Karu tn 16)
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2140
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. oktoober 2006 nr 2140-k

 

 

Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/01 muutmine (Karu tn 16)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3 ja Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel, kooskõlas   Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2  ning arvestades Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/1 punkti 6.1 ja Eesti Juudiusu Koguduse 27. märtsi 2006 taotlust nr 2-1/036:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2002 korralduse nr 3121-k “Volituste andmine Enn Kirsmanile“ alusel Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/1 punkti 2.1.1. ja sõnastada see järgmiselt:

1.1 „2.1.1. kaks korda aastas, maksustatava perioodi 1. märtsiks ja 1. septembriks üüri 14 krooni  ühe ruutmeetri kohta kuus x 6 kuud x 3750 m2 = 315 000 krooni, millele lisandub käibemaks 56 700 krooni. Seega tasutakse eelnimetatud tähtpäevadeks üüri kolmsada seitsekümmend üks tuhat seitsesada (371 700) krooni poolaasta eest. Kokku kuulub tasumisele seitsesada nelikümmend kolm tuhat nelisada (743 400) krooni aastas;“.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama  punktis 1 nimetatud mitteeluruumide üürilepingu muudatusele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusameti juhatajale Andres Pajulale, Eesti Juudiusu Kogudusele ja Tallinna Juudi Koolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär