Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (J.Sütiste tee 4 ehitis)
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2139
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  25. oktoober 2006 nr 2139-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (J. Sütiste tee 4 ehitis)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 6, 14, 15 ja 17 alusel: 

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkooli (ümberkujundamisel) bilansist Tallinna Lasteaed Delfiin bilanssi J.Sütiste tee 4 kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 2828301, katastritunnus 78405:501:2170, pindala 9606 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) asuv ehitis (lasteaia hoone).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkoolile (ümberkujundamisel) ja Tallinna Lasteaiale Delfiin.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär