Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korralduse nr 1402-k "Viru väljak 4/6 asuva Viru Keskuse bussiterminali pindade reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korraldamine Tallinna Ettvõtlusametile" kehtetuks
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2006 korraldus number 2060
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. oktoober 2006 nr 2060-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korralduse nr 1402-k “Viru väljak 4/6 asuva Viru Keskuse bussiterminali pindade reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korraldamine Tallinna Ettevõtlusametile“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, § 68 lg 2, § 70 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 66 lg 4 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 73 kinnitatud Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korra p 5:

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korraldus nr 1402-k “Viru väljak 4/6 asuva Viru Keskuse bussiterminali pindade reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmise korraldamine Tallinna Ettevõtlusametile“.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Transpordiametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes