Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 05.10.2006 otsus number 299
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 14.06.2007 nr 154

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. oktoober 2006 nr 299

 

 

 

 

Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 25, § 35 lg 3, Äriseadustiku § 298 lg 1 p 8, § 364 p 1, § 365 lg 1 ja 2, § 368, § 369 ja § 372, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra p 5.6 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuna,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Lõpetada Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaselts, äriregistrikoodiga 10367730, asukohaga Raba tn 40, Tallinn, 10917 (edaspidi aktsiaselts) alates 5. oktoobrist 2006.

2. Määrata aktsiaseltsi likvideerijateks aktsiaseltsi juhatuse liige Rein Pillerpau ja Tallinna Keskkonnaameti jurist Õrne Suur.

3. Likvideerijatel on juhatuse ja nõukogu õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga.

4. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud aktsiaseltsi likvideerimiseks.

5. Likvideerijatel on õigus esindada aktsiaseltsi ainult ühiselt.

6. Teha likvideerijatele ülesandeks anda likvideerimisest allesjäänud vara üle Tallinna linnale.

7. Maksta aktsiaseltsi likvideerimise eest likvideerijatele:

7.1 Rein Pillerpaule tasu kakskümmend tuhat (20 000) krooni kuus alates temaga sõlmitud töölepingu lõpetamise päevale järgnevast päevast, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul punktis 1 nimetatud tähtajast;

7.2 Õrne Suurele tasu kolm tuhat (3 000) krooni kuus, kuid mitte kauem kui kuue kuu jooksul punktis 1 nimetatud tähtajast;

7.3 Rein Pillerpaule ja Õrne Suurele kummalegi tasu kolm tuhat (3000) krooni kuus tagasiulatuvalt alates 5. aprillist 2007, kuid mitte kauem kui 5. oktoobrini 2007.

8. Tallinna Ettevõtlusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha otsus teatavaks Rein Pillerpaule ja Õrne Suurele.

9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees