Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Maa-ameti ametnikele
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 määrus number 81
Jõustumine:09.10.2006
Kehtetuks tunnistamine:26.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:09.10.2006 - ...

KEHTETU

Tlv m 21.11.2007 nr 98 jõust. 26.11.2007

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 81

 

 

 

 

 

Volituste andmine Tallinna Maa-ameti ametnikele

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 65 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrusega volitatakse Tallinna Maa-ameti juhatajat Eha Võrku, juhataja asetäitjat-munitsipaalmaade osakonna juhatajat Alo Brandti, juhataja asetäitjat - maa erastamise osakonna juhatajat Monika Pihlakut ja vara tagastamise osakonna juhatajat Tiit Mägerit linnavalitsuse nimel alla kirjutama ja esitama Harju Maakohtu Tallinna linna ja Harjumaa kinnistusjaoskondadele kinnistamisavaldust tagastatud maa kandmiseks kinnistusraamatusse.

§ 2.  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. jaanuari 2001 määrus nr 16 “Volituste andmine“.

§ 3.  Määrus jõustub 9. oktoobril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes