Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jäätmeseaduse § 69 lg 4 sätestatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise küsimuse delegeerimine linnaosade vanematele
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 määrus number 80
Jõustumine:09.10.2006
Kehtetuks tunnistamine:27.08.2012
Redaktsiooni kehtivus:09.10.2006 - 27.08.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 22.08.2012 nr 37, jõustumine 27.08.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 80

 

 

 

 

 

Jäätmeseaduse § 69 lg 4 sätestatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise küsimuse delegeerimine linnaosade vanematele

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 69 lõike 4 alusel ja kooskõlas Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 86 lõikega 2 ning Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra punktiga 7.4.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Määrata Jäätmeseaduse § 69 lg 4 sätestatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist otsustama linnaosade vanemad.

§ 2.  Määrus jõustub 9. oktoobril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes