Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1979
Redaktsiooni kehtivus: - 22.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2011 nr 1172

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1979-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise komisjon)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise  ajutise komisjoni 14. septembri 2006 koosoleku otsusest:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1078-k moodustatud Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimise ajutise komisjoni liikmeks Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.

2. Kutsuda ideekonkursile laekunud tööde hindamiseks komisjoni töös osalema Eesti Kujurite Ühenduse poolt Terje Ojaver, Aili Vahtrapuu ja välisliikmena Pekka Jylhä.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär