Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine(P.Pinna tn 15 ehitis)
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1967
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 27. september 2006 nr 1967-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (P. Pinna tn 15 ehitis)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktide 6, 14, 15 ja 17 alusel: 

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli (ümberkujundamisel) bilansist Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli bilanssi P. Pinna tn 15 kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 3700201, katastritunnus 78403:311:0990, pindala 9734 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) asuv ehitis (koolimaja).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Laagna Lasteaed-Algkoolile (ümberkujundamisel) ja Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolile.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär