Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Väike-Pääsukese tänava nime taastamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 määrus number 79 [RT IV, 08.08.2013, 13]
Jõustumine:02.10.2006
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2006 - ... [RT IV, 08.08.2013, 13]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

27. september  2006 nr 79

 

 

 

Väike-Pääsukese tänava nime taastamine Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lõike 7 punkti 2, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 7 lõike 2 punktide 2 ja 3, § 13 lõike 1 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktide 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Väike- Pääsukese tänav on tegelikult säilinud.

 

 

 

§ 1. Taastada Kesklinnas Maakri asumis Väike-Pääsukese tänava nimi vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil määrata Väike-Pääsukese tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

§ 3. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine peale aadresside määramist.

§ 4. Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 määruse nr 131 “Tänavanimede määramine ja tühistamine Kesklinnas“ punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määrus jõustub 2. oktoobril 2006.

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Väike-Pääsukese tänava skeem