Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi moodustamine ning koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 20.09.2006 korraldus number 1919
Redaktsiooni kehtivus:20.09.2006 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.05.2010 nr 811

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20. september 2006 nr 1919-k

 

 

Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi moodustamine ning koosseisu kinnitamine

 

 

 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 16¹ punkti 2, § 20 lg 1 punktide 1 ja 5 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupp järgmises koosseisus:

esimees                        Olga Sõtnik                  Tallinna abilinnapea;

esimehe asetäitja           Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

liikmed             Ene Tomberg                Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhataja                                                                              asetäitja- tervishoiuosakonna juhataja;

                                    Tõnu Tuppits                Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

                                    Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

                                    Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

                                    Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik;

                                    Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna                                                                                          juhataja;

                                    Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna                                                                              peaspetsialist.

2. Kutsuda töögrupi töös esimehe asetäitjana osalema Karli Sassi, Põhja-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht ning liikmetena osalema Marek Danilson, Põhja-Eesti kriisireguleerimisbüroo juhataja ja Arvo Sirel, Põhja- Eesti Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo peaspetsialist.

3. Töögrupi esimehel on õigus töögrupi töösse kaasata täiendavalt spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid, kooskõlastades eelnevalt ametnike kaasamise vastavate ametiasutuste juhtidega.

4. Töögrupp kutsub kokku ja töögrupi tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

6. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusega nr 1155-k moodustatud Tallinna riskianalüüsi II osa ja kriisireguleerimisplaani koostamise ajutise komisjoni tegevus.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldus nr 1155- k „Tallinna riskianalüüsi II osa ja kriisireguleerimisplaani koostamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine”.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär