Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.09.2006 määrus number 77
Jõustumine:01.11.2006
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

20. september 2006 nr 77

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Liiklusseaduse § 2 lg 4, Teeseaduse § 25 lg 3, § 33 lõigete 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lõigete 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punkti 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2006 otsusega nr 151 tehtud ettepanekust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Asendada määruse tekstis sõna „ehitis“ sõnaga „hoone“.

§ 2.  Muuta määruse § 7 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„Tehnovõrkude ja muude avariide korral on vastava hoone või rajatise valdaja kohustatud olukorrast operatiivselt informeerima politseikorrapidajat, kommunaalametit ja transpordiametit  ning vajadusel kutsuma kohale nende esindaja. Avariitöödeks loetakse ka hoonelt või rajatiselt                                      jääpurikate ja lume eemaldamist. Jääpurikate ja lume eemaldamise ajast ja kohast on vajalik teavitada üksnes transpordiametit“.

§ 3.  Määrus jõustub 1. novembril 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär