Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 384-k "Volituste andmine Tallinna linnaosa valitsuste esindamiseks haldusasjades nr 3-1774/2004 ja 2-3-147/05" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 korraldus number 1882
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr  1882-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 384-k “Volituste andmine Tallinna linnaosa valitsuste esindamiseks haldusasjades nr 3-1774/2004 ja 2-3-147/05“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 50 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 42 lg 3 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 46 “Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise kord“ § 4 ja 6:

 

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 korralduse nr 384-k “Volituste andmine Tallinna linnaosa valitsuste esindamiseks haldusasjades nr 3-1774/2004 ja 2-3-147/05“ punktid 1, 2 ja 4.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele,  Lasnamäe Linnaosa Valitsusele,  Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär