Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnamäe tee 29A kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.09.2006 korraldus number 1797
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. september 2006 nr 1797-k

 

 

Pärnamäe tee 29A kinnistu aadressi muutmine ja sihtotstarvete määramine

Pirita linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1477-k kehtestatud Pärnamäe tee 29 ja 29a kinnistute detailplaneeringuga Pirita linnaosas ja Tallinna Linnavalitsuse 17. juuli 2006 määrusega nr 64 “Tänavanime määramine Pirita linnaosas“ ning tulenevalt Gerta Metsala ja Virve Veiki 24. augusti 2006 avaldusest:

 

 

1.        Muuta kinnistu Pärnamäe tee 29A (kinnistusregistri registriosa nr 3110601, katastritunnus 78402:206:0130, maakasutuse sihtotstarve – maatulundusmaa) aadress ning määrata sihtotstarbed vastavalt Pärnamäe tee 29 ja 29a kinnistute detailplaneeringule Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1     uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1        Kassikäpa tee 2a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 24 on maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;

1.1.2        Kassikäpa tee 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%;

1.1.3        Kassikäpa tee 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 25 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.4        Kassikäpa tee T1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 21 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.5        Laiaküla tee 20, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.6        Laiaküla tee 22, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.7        Laiaküla tee 23, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.8        Laiaküla tee 24, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.9        Laiaküla tee 25, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 7 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.10    Laiaküla tee 26, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.11    Laiaküla tee 27, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 8 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.12    Laiaküla tee 28, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.13    Laiaküla tee 29, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 9 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.14    Laiaküla tee T9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 23 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.15    Pärnamäe tee 29a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 18 on maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa 100%;

1.1.16    Pärnamäe tee T6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 26 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.17    Pärnamäe tee T7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 27 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.18    Pärnaõie tee, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 20 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.19    Pärnaõie tee 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.20    Pärnaõie tee 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.21    Pärnaõie tee 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.22    Pärnaõie tee 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.23    Pärnaõie tee 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 15 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.24    Pärnaõie tee 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.25    Pärnaõie tee 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 14 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 90% ja ärimaa 10%.

2.        Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Gerta Metsalale ja Virve Veikile.

3.        Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär