Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Tallinna Linnavolikogu 07.09.2006 otsus number 272
Redaktsiooni kehtivus:07.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

7. september 2006 nr 272

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

 

 

 

Lähtudes Vabariigi Presidendi valimise seaduse § 22, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 27, Tallinna põhimääruse § 7 lg 3 ja linnavolikogu 12. septembri 1996 määrusega nr 21 kinnitatud Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindajate valimise korrast ning salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida Tallinna Linnavolikogu esindajateks Vabariigi Presidendi valimiskogusse järgmised linnavolikogu liikmed:

1.1 Toomas Vitsut;

1.2 Elmar Sepp;

1.3 Margarita Tšernogorova;

1.4 Leonid Mihhailov;

1.5 Rein Ratas;

1.6 Tarmo Lausing;

1.7 Oksana Kostina;

1.8 Natalia Vaino;

1.9 Erika Salumäe;

1.10 Peeter Mardna.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1.1 ‑ 1.10 nimetatud isikutele ja edastada otsus Vabariigi Valimiskomisjonile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees