Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Salme tn 44 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 16.08.2006 korraldus number 1610
Redaktsiooni kehtivus:16.08.2006 - ...


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. august 2006 nr 1610-k

 

 

Salme tn 44 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. veebruari 1995 otsusest nr 5136, millega on Tallinnas, Salme tn 44 endisel kinnistul nr 2294 asunud ehitiste ja krundi suurusega 1101,58 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Euphrosine Uska 4/15 mõttelises osas, Peep-Tiit Anderson 4/30 mõttelises osas, Jaak-Mart Anderson 4/30 mõttelises osas, Udo Asmus 4/30 mõttelises osas ja Monika Asmus 4/30 mõttelises osas, Tallinna notar Mare Aarsalu poolt tõendatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 18. juulist 2000 notariaalregistri nr 7023, millega Euphrosine Uska nõudeõiguse pärisid Udo Asmus, Peep-Tiit Anderson ja Jaak-Mart Anderson võrdsetes osades, Tallinna notar Tiit Sepp´a asendaja Tarvo Puri poolt tõestatud ehitise mõttelise osa ostu-müügi lepingust, nõudeõiguse loovutamise lepingust ja ehitise kasutuskorra kokkuleppest 05. aprillist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 3225, millega Jaak-Mart Anderson, Peep-Tiit Anderson, Monika Asmus ja Udo Asmus loovutasid 4636/7485 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Tiina Kesküla´le, Haapsalu notar Eha Naudi poolt tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust, nõudeõiguse loovutamise lepingust ja ehitise mõttelise osa pandilepingust 31. oktoobrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 5570, millega Tiina Kesküla loovutas 435/7485 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Helja Muda´le, Tallinna notar Ants Ainson´i poolt tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust, pandilepingust ja nõudeõiguse loovutamise lepingust 10. detsembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 9583, millega Tiina Kesküla loovutas 406/7485 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Kristi Liinak´ule ja Tarmo Ojakäär´ile võrdsetes mõttelistes osades, Rapla notar Raul Joamets´a poolt koostatud ehitise müügilepingust ning maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 18. detsembrist 2002 notariaalakt nr 2237, millega Tiina Kesküla loovutas 742/7485 suuruse mõttelise osa Aivar Reiles´ile, Tallinna notar Kristel Akerman´i poolt tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust, pandilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust ja kokkuleppest ehitustööde teostamise kohta 07. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 123, millega Tiina Kesküla loovutas 696/7485 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Lenno Reimand´ile, Tallinna notar Gunnar Savisaar´e asendaja Lagle Lindre poolt tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust ja kokkuleppest ostuhinna muutmiseks 10. septembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 6204, mille tulemusena jäi Tiina Kesküla´le 6241556/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Helja Muda´le 1852440/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Marge Koni´le 1736124/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Andres Maamees´ile 1654272/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Kristi Luigelaht´ile 952068/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Marina Hurt´ile 2097996/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Sirje Ratso´le 1736124/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Kristi Liinak´ule 861600/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Tarmo Ojakäär´ile 861600/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Aivar Reiles´ile 3174996/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Lenno Reimand´ile 3032832/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest,  Eva Allast´ile 1456104/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Ülle Rauk´ile 1753356/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Andreas Kraas´ile 1046844/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Annika Räim´ile 1046844/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Vahur Rämman´ile 1089924/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Relika Ratslof´ile 1089924/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Ühisliisingu AS-ile 1550880/53659965 suurune mõtteline osa nõudeõigusest, Tallinna notar Gunnar Savisaar´e asendaja Eva-Ly Linnas´e poolt tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse osa loovutamise lepingust 30. septembrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 6708, millega Tiina Kesküla loovutas Kristi Meinvald´ile (vastavalt 19.08.2005 välja antud abielutunnistusele Kristi Klaas) 1787820/53659965 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest, Tallinna notar Aivar Mesikäpp´a asendaja Eva-Ly Linnas´e poolt tõestatud pandi kustutamise avaldusest, ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust ning pandilepingust 12. oktoobrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 7899, millega Helja Muda loovutas Katri Siemer´ile 1852440/53659965 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest, Tallinna notar Gunnar Savisaar´e poolt tõestatud pandi kustutamise avaldusest, ehitise mõttelise osa müügilepingust ning maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingust 06.detsembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 9057, millega Kristi Liinak ja Tarmo Ojakäär loovutasid Marju Sepp´ale 400/7169 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest, Tallinna notar Triin Lekk´i poolt tõestatud asjaõiguslepingust, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust ning pandilepingust 28. veebruarist 2006 notariaalakt notari ametitoimingute raamatus nr 915, millega Aktsiaselts SEB Ühisliising (endise ärinimega Ühisliisingu AS) loovutas Katrin Ringi´le 1550880/53659965 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest, Tallinna notar Gunnar Savisaar´e poolt tõestatud täiendavast pärimisõiguse tunnistusest 30. maist 2006 notari ametitoimingute raamatu registri number 3592, millega Ülle Rauk´i nõudeõiguse pärisid Tõnu Rauk 2/4 mõttelises osas, Ülo Punane 1/4 mõttelises osas ja Marju Punane 1/4 mõttelises osas ja maa tagastamise toimiku nr 3810 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Salme tn 44;

1.2 pindala: 634 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2294 pindalaga 1101,58 m2, nõudeõigus 24/30 mõttelises osas) järgmistele isikutele:

2.1 Marju Sepp, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 400/7169 mõttelises osas;

2.2 Tõnu Rauk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2442/57352 mõttelises osas;

2.3 Ülo Punane, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Pärnu – 407/57352 mõttelises osas.

2.4 Marju Punane, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Pärnu – 407/57352 mõttelises osas;

2.5 Katrin Ringi, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 360/7169 mõttelises osas;

2.6 Marge Koni, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 403/7169 mõttelises osas;

2.7 Tiina Kesküla, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 488/7169 mõttelises osas;

2.8 Andres Maamees, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 384/7169 mõttelises osas;

2.9 Kristi Luigelaht, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 221/7169 mõttelises osas;

2.10 Marina Hurt, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 487/7169 mõttelises osas;

2.11 Sirje Ratso, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 403/7169 mõttelises osas;

2.12 Aivar Reiles, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 737/7169 mõttelises osas;

2.13 Lenno Reimand, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX 1, Tallinn – 704/7169 mõttelises osas;

2.14 Eva Allast, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Keila linn, Harju maakond – 338/7169 mõttelises osas;

2.15 Andreas Kraas, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Saue linn, Harju maakond – 243/7169 mõttelises osas;

2.16 Annika Räim, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 243/7169 mõttelises osas;

2.17 Vahur Rämman, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 253/7169 mõttelises osas;

2.18 Relika Ratslof, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 253/7169 mõttelises osas;

2.19 Katri Siemer, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 430/7169 mõttelises osas;

2.20 Kristi Klaas, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 415/7169 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal  paiknevad ehitised (elamu ehitisregistri koodiga 101024170 ja kuur ehitisregistri koodiga 101024181) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 08.06.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma vastavalt kaasomandi osa suurusele õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

4.1 Marju Sepp, 11 (üksteist) krooni;

4.2 Tõnu Rauk, 9 (üheksa) krooni;

4.3 Ülo Punane, 1 (üks) kroon;

4.4 Marju Punane, 1 (üks) kroon;

4.5 Katrin Ringi, 10 (kümme) krooni;

4.6 Marge Koni, 11 (üksteist) krooni;

4.7 Tiina Kesküla, 14 (neliteist) krooni;

4.8 Andres Maamees, 11 (üksteist) krooni;

4.9 Kristi Luigelaht, 6 (kuus) krooni;

4.10 Marina Hurt, 14 (neliteist) krooni;

4.11 Sirje Ratso, 11 (üksteist) krooni;

4.12 Aivar Reiles, 21 (kakskümmend üks) krooni;

4.13 Lenno Reimand, 20 (kakskümmend) krooni;

4.14 Eva Allast, 9 (üheksa) krooni;

4.15 Andreas Kraas, 7 (seitse) krooni;

4.16 Annika Räim, 7 (seitse) krooni;

4.17 Vahur Rämman, 7 (seitse) krooni;

4.18 Relika Ratslof, 7 (seitse) krooni;

4.19 Katri Siemer, 12 (kaksteist) krooni;

4.20 Kristi Klaas, 11 (üksteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 2294 maa tagastamise taotlus 4056/22455 mõttelises osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krunti läbivatele aktsiaseltsile Eesti Gaas kuuluvale gaasitorustikule ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja õhuliinile  juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 Salme tn 44 krunt on osa arheoloogiamälestisest ja paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on seni toimunud juurdepääs Uus-Kalamaja tn 17a maaüksusele läbi Salme tn 44 maaüksuse;

7.2  juurdepääsu tagamiseks Uus-Kalamaja tn 17a maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Uus-Kalamaja tn 17a ja Salme tn 44 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse    § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär