Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tlv m 07.11.2001 nr 118
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruse nr 118 "Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.07.2006 määrus number 66
Jõustumine:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivus:20.07.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     17. juuli 2006 nr 66

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruse nr 118 “Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 1, § 10 lg 4, § 25 lg 3 ning § 37 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 60 “Tee seisundinõuded“ §-ga 6.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määruses nr 118 “Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2. Tänavakatte hooldusremondi ja tee seisundinõuetele vastavuse järelevalve normatiivid“;

2) punkti 2 täiendatakse alapunktidega 2.5, 2.5.1, 2.5.2 ja 2.5.3 järgmises sõnastuses:

“2.5 Seisundinõuete vastavuse järelevalvet teostatakse:

2.5.1. 4. ja 3. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 1 ööpäeva jooksul;

2.5.2. 2. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 3 ööpäeva jooksul;

2.5.3. 1. seisunditasemetega tänavatel – 1 kord 6 ööpäeva jooksul.“.

§ 2.  Määrus jõustub  20. juulil 2006.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes